Hệ thống giao dịch mới của HOSE nhanh, mượt và công suất thiết kế cao hơn đi vào vận hành

Theo Chí Kiên (FILI)

“Tiêm” vắc xin cho HOSE. Đồ họa: Tuấn Trần

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã ban hành Quyết định 352/QĐ-SGDHCM về quy chế giao dịch chứng khoán tại HOSE. Quy chế giao dịch mới này đã chính thức có hiệu lực từ 05/07/2021.

Về cơ bản, quy chế mới do HOSE ban hành không có nhiều thay đổi so với quy chế giao dịch đang được áp dụng trước đó.

Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF được quy định là 7% so với giá tham chiếu.

Biên độ dao động giá đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF trong ngày giao dịch đầu tiên là 20% so với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.

Đối với trường hợp trả cổ tức/thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu, biên độ dao động giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng trong ngày giao dịch không hưởng quyền là 20% so với giá tham chiếu. Trường hợp chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu thì sẽ không thực hiện điều chỉnh biên độ dao động giá vào ngày giao dịch không hưởng quyền.

Một điểm nữa đáng chú ý là đơn vị giao dịch lô chẵn đối với giao dịch khớp lệnh là 100 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền. Mỗi lệnh giao dịch lô chẵn không được vượt quá khối lượng tối đa là 500,000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.

Bên cạnh đó, quy chế cũng quy định thêm về việc sửa, hủy lệnh đối với giao dịch khớp lệnh. Trong trường hợp cần thiết, Sở Giao dịch có quyền yêu cầu công ty chứng khoán thành viên tạm ngừng việc sửa, huỷ lệnh trong thời gian khớp lệnh liên tục sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Từ ngày 05/07, HOSE sẽ đưa phần mềm của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) do CTCP FPT  cung cấp (giải pháp xử lý sự cố giao dịch) vào vận hành chính thức. Về hệ thống mới đặt mục tiêu năng lực 3-5 triệu lệnh/ngày và bỏ cơ chế phân bổ lệnh. Các công ty chứng khoán đẩy lệnh theo đúng năng lực, cùng với đó là làm chủ năng lực công nghệ, chủ động nâng cấp…

Hệ thống cũ của HOSE có công suất thiết kế 900 ngàn lệnh/phiên và được phân bổ đều cho các CTCK do đó khi số lệnh vào hệ thống vượt quá công suất sẽ dẫn tới tình trạng nghẽn lệnh.

Vận hành hệ thống giao dịch mới, vẫn giữ lô giao dịch tối thiểu 100 cổ phiếu - Ảnh 2.

Your Comment:

Related Posts