13

Oct
Tuyển dụng

Tuyển dụng thực tập phân tích đầu tư

Mô tả công việc Trực tiếp phân tích, đánh giá, định giá một số cơ hội đầu tư được giao; Theo dõi thị trường, cập nhật thông tin của các doanh nghiệp đã đầu tư, đưa ra các đề xuất liên quan đến việc ra quyết định đầu tư của công ty; Thực hiện việc tìm kiếm và đánh giá […]

13

Oct
Nhân lực

Chính sách lao động

Tại MTV, phát triển sự nghiệp và kỹ năng phân tích, kỹ năng làm việc của nhân viên là yếu tố quan trọng để thành công trong tương lai. Trên cơ sở niềm tin này, MTV luôn triển khai các chương trình hỗ trợ nhân viên phát huy tối đa năng lực của họ. Môi trường làm việc lý tưởng[…]

Get in Touch

Tham gia vào đội ngũ của MasterViet