Chính sách lao động

Tại MTV, phát triển sự nghiệp và kỹ năng phân tích, kỹ năng làm việc của nhân viên là yếu tố quan trọng để thành công trong tương lai. Trên cơ sở niềm tin này, MTV luôn triển khai các chương trình hỗ trợ nhân viên phát huy tối đa năng lực của họ.

  • Môi trường làm việc lý tưởng

MTV không ngừng nuôi dưỡng và phát triển tài sản quan trọng nhất của công ty bằng cách duy trì đội ngũ nhân viên tận tâm, có trình độ chuyên môn cao. Chúng tôi đề cao giá trị của nhân viên bằng cách cung cấp cho họ sự nghiệp vững chắc, môi trường làm việc với điều kiện tốt nhất, tạo tâm lý thoải mái cho nhân viên khi làm việc tại MTV, khuyến khích nhân viên cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Mặt khác, MTV chú trọng xây dựng tinh thần đồng đội, tăng cường mối quan hệ giữa các đồng nghiệp thông qua các hoạt động nhóm.

  • Đào tạo và phát triển nhân viên

Chúng tôi tôn trọng và hỗ trợ nhân viên có tinh thần cầu tiến, tích cực học hỏi để gia tăng kiến thức, khuyến khích, cởi mở với những ý tưởng mới. Đồng thời luôn chia sẻ niềm đam mê thành công của họ. MTV luôn đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực, thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các chương trình đào tạo tại chỗ, đào tạo bên ngoài, hoàn thiện các chính sách tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ, gắn quyền lợi đi đôi với trách nhiệm nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong công việc. Đồng thời, MTV luôn tào điều kiện cho nhân viên phát huy tính sáng tạo, chủ động trong công việc cũng như nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Your Comment:

Related Posts