06

Sep

Phương pháp đầu tư MasterViet

Đầu tư giá trị: Là hoạt động đầu tư vào công ty giá trị với biên độ an toàn hấp dẫn. Một công ty giá trị hoàn toàn được mua với một mức giá tương […]